Plan rekolekcji parafialnych 16 – 19 marca 2017

Plan reko­lek­cji para­fial­nych 16 – 19 mar­ca 2017.
w para­fii św. Kaspra del Bufalo, przy Sanktuarium Krwi Chrystusa
(pro­wa­dzi o. Tomasz Trawiński OFM)

 • Czwartek
  • 18.00 – Msza Święta z nauką reko­lek­cyj­ną.
  • Po Mszy nabo­żeń­stwo do Krwi Chrystusa i bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią.
 • Piątek
  • 18.00 – Droga krzy­żo­wa
  • Po Drodze krzy­żo­wej Msza Święta z nauką reko­lek­cyj­ną.
 • Sobota
  • 9.30 – odwie­dzi­ny cho­rych
  • 18.00 – Msza Święta z nauka reko­lek­cyj­ną.
 • Niedziela
  • 9.00 – Msza Święta z nauką reko­lek­cyj­ną
  • 11.00 – Msza Święta z nauką reko­lek­cyj­ną
  • 14.30 – róża­niec do Krwi Chrystusa wokół Sanktuarium
  • 16.00 – Msza Święta z nauką reko­lek­cyj­ną.
  • Po Mszy modli­twa o uzdro­wie­nie.
  • 18.00 – Msza Święta z nauką reko­lek­cyj­ną
 • Spowiedź reko­lek­cyj­na
  • Piątek od godzi­ny 17.00 do ostat­nie­go peni­ten­ta.
  • Sobota od godzi­ny 16.00 do ostat­nie­go peni­ten­ta.