Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.)

 

Zapraszamy na odpust Krwi Chrystusa, w nie­dzie­lę, 1 lip­ca 2018 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. W tą wyjąt­ko­wą Uroczystość, zachę­ca­my do odda­nia się w spo­sób szcze­gól­ny Najdroższej Krwi Jezusa.

Program:

  • 11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa
  • 12.00 – Poczęstunek
  • 13.30 – Droga Krwi Chrystusa
    – poświę­ce­nie scho­dów wewnątrz nowe­go kościo­ła
  • 15.00 – Modlitwa o uzdro­wie­nie i pojed­na­nie mocą Krwi Chrystusa
    – Uroczyste odda­nie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
    – Indywidualne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa

Comments:0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.