27.07–01.08.2021 r. Rekolekcje rodzin, wakacje Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Serdecznie zapra­szam na: Rekolekcje Rodzin (czas epi­de­mii i obostrzeń sani­tar­nych) Termin: 27.07–01.08.2021 r. Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar, Temat reko­lek­cji:  Św. Józef wzór ojca i męża w rodzi­nie Słowo Życia: „Ja sam i mój…

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Częstochowa Sanktuarium Krwi Chrystusa 23.05.2021 r.

Program Odpustu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi Częstochowa Sanktuarium Krwi Chrystusa 23.05.2021 r. 9,15 – Droga Krwi Chrystusa – pro­wa­dzi Ks. Sebastian Pięta CPPS. 10,15 – ogło­sze­nia Wspólnoty Krwi Chrystusa- ani­ma­to­rzy kra­jo­wi. 10,15  — oka­zja do Sakramentu Pokuty 10,45 – śpiew…

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29–31.01.2021 w Sanktuarium Krwi Chrystusa

link do kon­fe­ren­cji pp. Pulikowskich http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/rekolekcje-online-dla-malzenstw-narzeczonych-29–31-01–2021.html 29–31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie ! Zapisy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259; Jesteśmy ogra­ni­cze­ni wymo­ga­mi sani­tar­ny­mi. Jednak wykła­dy będą trans­mi­to­wa­ne on-line:…

Życzenia Bożonarodzeniowe dla Wszystkich Kapłanów, Księży Opiekunów , Animatorów i Członków Wspólnoty Krwi Chrystusa !

Życzenia z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 Podobne wpisy „Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa” — reko­lek­cje wiel­ko­post­ne 2017 Uroczystość Krwi Chrystusa — homi­lia i zdję­cia (2018r.) Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (sty­czeń 2018)

1 2