Krew Chrystusa a Zesłanie Ducha Świętego

Podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty, obiecany przez Zmartwychwstałego, zstępuje na zgromadzoną razem wspólnotę uczniów, czyniąc ją ludem mesjańskim. Został im dany dar przepowiadania Bożego słowa do ludzi o różnych językach. Kościół więc stał się misyjny. Z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-4)…

1 2 3 7