Trochę statystyki

W naszym „Wykazie Grup Pielgrzymkowych modlą­cych się w Sanktuarium Krwi Chrystusa” nali­czy­li­śmy 7440 piel­grzy­mów któ­rzy nawie­dzi­li nasze Sanktuarium, licząc od począt­ku roku 2013 do 20 dnia mie­sią­ca paź­dzier­ni­ka (na pew­no była też duża licz­ba piel­grzy­mów indy­wi­du­al­nych, któ­rzy nie zosta­li zapi­sa­ni w tej…

Odpust Krwi Chrystusa 2013

Pobożność do Boskiej Krwi niech będzie naszą pociechą i przez nią niech nabiera siły nasz Apostolat, z większym zapałem o tyle, o ile więcej okaże się potrzeba dusz.

Bądź niestrudzony w budzeniu i krzewieniu naszej pobożności do Boskiej Krwi.

Św. Kasper del Bufalo

Odpust Krwi Chrystusa obchodzony w naszym sanktuarium w ostatnią sobotę czerwca 29-go czerwca 2013 r. w uroczystości uczestniczyło wielu pielgrzymów z kraju i diecezji, w tym współbracia, kapłani z dekanatu i siostry zakonne.

Mszy Świętej przewodniczył srebrny jubilat w kapłaństwie ks. Bogusław Witkowski. Homilię wygłosił ks. Prowincjał Wojciech Czernatowicz, której przezentujemy treść:

Uroczystość Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa sięga swoimi korzeniami dorocznej celebracji związanej z kultem relikwii strzeżonych w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie. Według tradycji są one skrawkiem płaszcza Setnika, który włócznią przebił bok Ukrzyżowanego, by potwierdzić Jego śmierć. Skrawek ten skropiony „krwią i wodą”, które wypłynęły z boku Jezusa, został odcięty z płaszcza i jest ze czcią przechowywany - także tutaj, pomiędzy nami, w tym Sanktuarium.

1 2