Zdjęcia z odpustu Krwi Chrystusa i festynu – 2017 r.

Podczas odpustu Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r., Mszę św. celebrował J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po Mszy św. był poczęstunek dla pielgrzymów oraz festyn rodzinny. Przewidziane były różne atrakcje dla dzieci i nie tylko: potrawy naszej kuchni: burgery, bigos, przepyszne zupy, domowej roboty ciasta oraz oryginalna brazylijska kawa.

Podczas odpustu Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r., Mszę św. celebrował J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po Mszy św. był poczęstunek dla pielgrzymów oraz festyn rodzinny. Przewidziane były różne atrakcje dla dzieci i nie tylko: potrawy naszej kuchni: burgery, bigos, przepyszne zupy, domowej roboty ciasta oraz oryginalna brazylijska kawa.

Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17-20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków  …

Film dokumentalny o Sanktuarium Krwi Chrystusa

Pod krzy­żem Chrystusa nawró­cił się rzym­ski legio­ni­sta – Longinus. Wziął odro­bi­nę zie­mi nasiąk­nię­tej krwią Zbawiciela i przy­wiózł do Rzymu, do Mantui. Relikwię tę prze­cho­wy­wa­li póź­niej cesa­rze. W pew­nym cza­sie podzie­lo­no ją na trzy czę­ści, a jed­na z nich od 19…

1 2 3 16