relikwiarz_droga-KrwiDokument autentyczności Relikwii Krwi Chrystusa

Petrus Calchi Novati, Z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej Biskup Świętego Kościoła w Lodi

Wszem wobec i każdemu z osobna, kto na niniejszy list patrzeć będzie, zaświadczamy i wiarygodnym czynimy, iż uznajemy ku większej chwale Boga wszechmogącego i czci Jego Świętych te święte cząstki jako ziemię nasiąkniętą Krwią Naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą, z autentycznych miejsc pobraną, ze czcią umieszczamy w srebrnym pojemniku kształtu okrągłego dobrze zamkniętym, połączonym lakiem koloru czerwonego i opatrzonym naszą pieczęcią. Przekazujemy ją z możnością przechowywania, podarowywania innym oraz do wystawiania w jakimkolwiek kościele, oratorium lub kaplicy dla publicznej czci wiernych. Wiernych zatem, w których ręce teraz lub w przyszłości te Święte Relikwie trafią, napominamy w Panu, iż nie godzi się ich w jakikolwiek sposób sprzedawać ani łączyć z nimi rzeczy, które są przedmiotem handlu.

dokument-autentycznosci_lodiW tej wierze to świadectwo, podpisane przez nas i opatrzone naszą pieczęcią, wydajemy.
Dane w Lodi w Pałacu Biskupim, dnia 18 miesiąca grudnia roku 1935

(-) Petrus Calchi Novati
Ep. Laudensis

SS. Reliquiarum Custos
(-) Sac Felix Patrini

Autentyczność Relikwi

Updated on 2015-02-18T10:16:54+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.