Żyć duchowością Krwi Chrystusa” — rekolekcje wielkopostne 2017

„Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa” WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE WEEKENDOWE 10–12.03.2017 (w poprzed­nim wpi­sie, w poda­nym ter­mi­nie była poda­na błęd­na infor­ma­cja co do tema­tu reko­lek­cji. Było napi­sa­ne że jest to Kurs Duchowości „Dotyk Krwi” — prze­pra­sza­my za pomył­kę) Jak doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chrystusa, odkryć…