Bać się ducha? (z cyklu tematów p.t Przepoczwarzenie)

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
4 Marzec 2017@18:30 – 19:30
2017-03-04T18:30:00+01:00
2017-03-04T19:30:00+01:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
Świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska
Koszty:
Bez opłat

Człowiek jest isto­tą cielesno-psychiczno-duchową. Poszanowanie każ­dej z tych sfer jest warun­kiem ludz­kie­go zdro­wia, speł­nie­nia i szczę­ścia. Współczesna nauka odkry­wa zna­cze­nie sfe­ry ducho­wej w czło­wie­ku. Spotkanie zaty­tu­ło­wa­ne „Bać się ducha?” pra­gnie przy­bli­żyć te odkry­cia, wyja­śnia­jąc rów­nież poję­cie „ducha” w ogó­le.

Zapraszamy  4 mar­ca 2017, na godz. 18.30. Prowadzi spo­tka­nie ks. Józef Godlewski CPPS

Miejsce: Aula w domu św. Wawrzyńca przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie