XI Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy:
15 Sierpień 2019 – 18 Sierpień 2019 całodniowy
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa, świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, Polska

Drodzy Młodzi! Zapraszamy na XI Kasperiańskie Dni Młodych. Tematem tego­rocz­nych dni będzie: „Kochaj i rób co chcesz”. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać…

X Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy:
16 Sierpień 2018 – 19 Sierpień 2018 całodniowy
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa, świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, Polska

Zapraszamy na X Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać…

Nowenna do Krwi Chrystusa

Kiedy:
22 Czerwiec 2018 – 30 Czerwiec 2018 całodniowy
Gdzie:
Cały Świat

Przed uro­czy­sto­ścią Krwi Chrystusa, 1 lip­ca. Chcemy wspól­nie łączyć się w modli­twie nie­zwy­kle sku­tecz­ną nowen­ną do Krwi Chrystusa. Będziemy modlić się w inten­cjach wszyst­kich uczest­ni­ków nowen­ny. W poda­nych inten­cjach ponad­to będzie­my modlić się pod­czas odpu­stu Krwi Chrystusa, 1 lip­ca 2018 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.…

Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa — Częstochowa

Kiedy:
20 Maj 2018@09:15 – 15:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa, świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, Polska

Zapraszamy na Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, 20 maja 2018 r. Program odpu­stu 9:15 – Droga Krwi Chrystusa – Ks. Andrzej Szymański CPPS 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa – Animatorzy Krajowi WKC 10:15 — Okazja do Spowiedzi (Plener) – Misjonarze CPPS…

Odkryj swoje piękno z Rut

Kiedy:
24 Marzec 2018@17:00 – 19:00
Gdzie:
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, Sejmowa 4, Częstochowa, Polska

Zapraszamy kobie­ty na spo­tka­nie przy Słowie Bożym. Chcemy odkry­wać swo­je pięk­no, przy­glą­da­jąc się biblij­nej posta­ci Rut. Termin: 24 mar­ca 2018, godz. 17:00 Miejsce: Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa ul. Sejmowa 4 Częstochowa Kontakt: 504757229

1 2 3 9