Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie

Uwaga ! Ze względu na epidemię korona-wirusa Wieczerniki Krwi Chrystusa są zawieszone  do odwołania !   Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie Terminy: 14.11.2020; 09.01.21; 13.02.21; 13.03.21;10.04.21; 08.05.21;12.06.21; Plan spo­tka­nia: 15.00 Obiadokolacja 16.00 Modlitwa różań­co­wa 16.30 Konferencja (45 min.) 17.30 Msza ku…

26.09.2020 rok obłóczyny i pierwsza profesja Br. Piotra S.

  PAN POWOŁAŁ, KOŚCIÓŁ USTANOWIŁ, JESTEM MISJONARZEM! „Prosim, słu­dzy łask nie­god­ni, wspo­móż, obmyj grzech, co pla­mi, gdyś odku­pił nas od zbrod­ni, dro­giej swo­jej Krwi stru­ga­mi” (hymn „Te Deum”) Tymi sło­wa­mi, dla mnie bar­dzo waż­ny­mi, chcę roz­po­cząć moją krót­ką reflek­sję… W…