Ostatnie wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

lut
15
nie
2015
III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa, Częstochowa, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
lut 15 @ 14:30 – 19:30

Program

 • 14.30 Droga Krwi Chrystusa
 • 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i ciała
 • Po Mszy św. indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa
lip
27
pon
2015
Rekolekcje dla rodzin
lip 27 @ 18:00 – sie 1 @ 10:00
 • temat: (w opra­co­wa­niu)
  (Ter­min szcze­gól­nie pole­camy tym, któ­rzy już byli na reko­lek­cjach rodzin w ubie­głym roku. Oczy­wi­ście zapra­szamy też rodziny, które pra­gną przy­je­chać po raz pierwszy).
 • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dziećmi, 2) dla par narzeczonych
 • ter­miny: 27 lipca – 1 sierp­nia 2015
 • pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kujawa CPPS
 • koszt: 200 zł – osoba doro­sła; 130 zł – dziecko do 12 lat; dzieci do 6 lat za darmo

Na reko­lek­cjach dla rodzin zapewniamy:

wiadomości telewizyjne

 • opiekę nad dziećmi pod­czas spo­tkań dla małżonków
 • opiekę duchową Księży Misjonarzy

 • opiekę ani­ma­to­rów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem

 • codzienną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pracę w grupach

 • atmos­ferę rado­ści i szacunku

 • zabawy i kon­kursy rodzinne

 • pogodne wie­czory

Zapo­znaj się ze szcze­gó­łami reko­lek­cji dla rodzin.

Zapisy na reko­lek­cje przyj­mu­jemy tele­fo­nicz­nie lub przez for­mu­larz reje­stra­cyjny na reko­lek­cje rodzin.

 

Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. małpa] cpps.pl

Zgłoś pielgrzymkę

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przyjazdu. Ułatwi nam to organizację grup pielgrzymujących do naszego Sanktuarium

 • +48 (34) 366 54 83
 • +48 668 402 288 (w godz. 7.00 – 15.00)

Nabożeństwa

Msze Święte

 • niedziela i święta – 9.00, 11.00 i 18.00
 • święta zniesione i dni powszednie – 17.30

Na co dzień

 • Możliwość modlitwy przed Relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzymania Nim błogosławieństwa indywidualnego. Od godz. 8.00 do 17.30.
 • Odsłonięcie relikwiarza i możliwość Adoracji Krwi Chrystusa (pn. – sob. 17.00 – 17.30; niedziela 17.30 – 18.00)

Co tydzień

 • Nabożeństwo do Krwi Chrystusa z indywidualnym błogosławieństwem  Relikwiarzem w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 17.30

Co miesiąc

 • w każdą III niedzielę miesiąca (oprócz maja, czerwca i grudnia)
 • Procesyjna Droga Krwi Chrystusa o 14.30
 • 16.00 Eucharystia ze szczególną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, a po Mszy św., indywidualne błogosławieństwo Relikwiarzem

Módl się nieustannie i miej zawsze odwagę dzięki zasługom Najdroższej Krwi Chrystusa

Chciałbym mówić tysiącami języków, aby orędzie Krwi Chrystusa dotarło do wszystkich narodów

Wyobrażaj sobie, że Jezus poprzedza cię w każdej rzeczy ze swym Krzyżem i z Kielichem, z którego daje ci pić kroplę po kropli

Żyjemy w czasach, kiedy to Boska Krew musi oczyścić całą ziemię

„Kropla duchowości Krwi Chrystusa”

Jest to tłumaczenie krótkich opracowań naszego misjonarza z Prowincji Włoskiej, wybitnego teologa naszej duchowości, ks. Tullio Veglianti, C.PP.S. z książeczki pt. „Il Sangue di Cristo – mese di luglio”. Każdy artykuł zawiera: fragment z Pisma św., komentarz ks. Tullio oraz fragment z różnych dzieł Ojców Kościoła i świętych.

Poszczególne artykuły stanowią zaledwie pewien zarys, szkic naszej duchowości i są podane w dosyć skondensowany sposób, ale z drugiej strony zachęcają do dalszych poszukiwań i osobistej refleksji na temat duchowości Krwi Chrystusa.

Artykuły będą ukazywać się regularnie co tydzień, w każdą niedzielę.

Wspomóż budowę Sanktuarium

Osoby posługujące w Sanktuarium

ks. Sebastian Pięta CPPS

KsSebastian_m1
Kustosz sanktuarium, proboszcz

ks. Marcin Pawlicki CPPS

ksMarcin
wikariusz

ks. Daniel Mokwa CPPS

ksDaniel_m2
przełożony domu rekolekcyjnego

ks. Henryk Czubat CPPS

ksHenryk_m1
spowiednik

br. Kazimierz Otmianowski CPPS

brat zakonny

br. Leonard Wąsik CPPS

brat zakonny

Iwona Łucka

budowa świątyni, kancelaria

Informacje

Updated on 2015-01-18T23:46:32+00:00, by martin7.