Krew Zbawiciela

Nasze Sanktuarium słynie z Relikwii Krwi Chrystusa. Krew Chrystusa jest szczególnym znakiem Bożej miłości do każdego człowieka, jest wyrazem godności każdej osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci.

Modlitwa i adoracja Krwi Jezusa, przybliża nam śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tajemnica cierpienia Jezusa i przelanej Krwi wzywa nas do pojednania się z Bogiem i przebaczenia każdej osobie.

Krew Zbawiciela przyczynia się do naszego uwolnienia od każdego grzechu oraz uzdrowienia każdej naszej rany duchowej i cielesnej.

Słudzy Bożej miłości

Misjonarze Krwi Chrystusa posługujący w Sanktuarium poprzez rozmowę, spowiedź świętą, prowadzone rekolekcje dają świadectwo o nieskończonym miłosierdziu Bożym.

Wspólna modlitwa i adoracja przed Relikwią Krwi Pańskiej umacnia wiarę pielgrzymów, otwiera ludzkie serca na łaskę nawrócenia i pojednania się z Bogiem.

Indywidualne błogosławieństwo Relikwią staje się przyjściem samego Chrystusa z darem bezinteresownej miłości do ludzkiego serca.

Krew Chrystusa przyczynia się do naszego oczyszczenia, uzdrowienia i uświęcenia.

W pobliżu Jasnej Góry

Sanktuarium Krwi Chrystusa położone jest w niedalekiej odległości od Jasnej Góry (ok. 4km). Wiele pieszych pielgrzymek ceni sobie możliwość przejścia unikalną Aleją Brzozową, która łączy te dwa sanktuaria w Częstochowie.

Ostatnie wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

sie
20
czw
2015
VII Kasperiańskie Dni Młodych @ Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
sie 20 @ 17:00 – sie 23 @ 14:00

Zapraszamy Cię na VII Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się 20–23 sierp­nia 2015. Jeżeli chcesz prze­żyć waka­cje z Bogiem w spo­sób abso­lut­nie nie­ba­nalny — to spo­tka­nie jest dla Ciebie!

wakacje spotkanie mlodych 2015 plakatTemat: KREW KRZYCZY: ŻYJ!
Czy chcesz doświad­czyć tego woła­nia i wszyst­kiego, co nie­sie ono ze sobą?

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spotkania:

 • ter­min: 20–23.08.2015
  Start: czwar­tek ok. 17:30, zakoń­cze­nie: nie­dziela ok. 14:00
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na ostat­nim przy­stanku należy wysiąść, cof­nąć się 100m i skrę­cić w prawo w aleję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojazdu na spo­tka­nie mło­dych (wer­sja z 2014 r.)
 • koszt: 50zł (w tym wyży­wie­nie i pole namiotowe)
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namioty
 • pełne wyży­wie­nie pod­czas spotkania
 • Organizatorzy spo­tka­nia: Misjonarze Krwi Chrystusa i Wspólnota Młodych Kaspersi.
 • zapisy: już wkrótce…

W pro­gra­mie m.in.: 

 • kon­cert Maleo Reggae Rockers
  czym jest spotkanie młodych KDM?
 • warsz­taty muzyki etno, teatralne, foto­gra­ficzne, zumby i wiele innych 
 • spo­tka­nia z misjo­na­rzami — ks. Juan Carlos Barajas (Meksyk), ks. Ilija Grgic (Chorwacja); s. Anna Mikołajewicz
 • kon­fe­ren­cje tematyczne
 • wspólna modli­twa, bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem Krwi Chrystusa, nabo­żeń­stwo pojednania
 • oka­zja do spo­wie­dzi i indy­wi­du­al­nych roz­mów z misjo­na­rzami
 • zabawa, inte­gra­cja, tańce, wielu pozy­tyw­nych ludzi i ogólny szał 😀 

Przejdź na stronę spo­tka­nia młodych

Kalendarz

Zgłoś pielgrzymkę

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przyjazdu. Ułatwi nam to organizację grup pielgrzymujących do naszego Sanktuarium

 • +48 (34) 366 54 83
 • +48 668 402 288 (w godz. 7.00 – 15.00)

Nabożeństwa

Msze Święte

 • niedziela i święta – 9.00, 11.00 i 18.00
 • święta zniesione i dni powszednie – 17.30

Na co dzień

 • Możliwość modlitwy przed Relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzymania Nim błogosławieństwa indywidualnego. Od godz. 8.00 do 17.30.
 • Odsłonięcie relikwiarza i możliwość Adoracji Krwi Chrystusa (pn. – sob. 17.00 – 17.30; niedziela 17.30 – 18.00)

Co tydzień

 • Nabożeństwo do Krwi Chrystusa z indywidualnym błogosławieństwem  Relikwiarzem w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 17.30

Co miesiąc

 • w każdą III niedzielę miesiąca (oprócz maja, czerwca i grudnia)
 • Procesyjna Droga Krwi Chrystusa o 14.30
 • 16.00 Eucharystia ze szczególną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, a po Mszy św., indywidualne błogosławieństwo Relikwiarzem

Módl się nieustannie i miej zawsze odwagę dzięki zasługom Najdroższej Krwi Chrystusa

Żyjemy w czasach, kiedy to Boska Krew musi oczyścić całą ziemię

Chciałbym mówić tysiącami języków, aby orędzie Krwi Chrystusa dotarło do wszystkich narodów

Wyobrażaj sobie, że Jezus poprzedza cię w każdej rzeczy ze swym Krzyżem i z Kielichem, z którego daje ci pić kroplę po kropli

„Kropla duchowości Krwi Chrystusa”

Jest to tłumaczenie krótkich opracowań naszego misjonarza z Prowincji Włoskiej, wybitnego teologa naszej duchowości, ks. Tullio Veglianti, C.PP.S. z książeczki pt. „Il Sangue di Cristo – mese di luglio”. Każdy artykuł zawiera: fragment z Pisma św., komentarz ks. Tullio oraz fragment z różnych dzieł Ojców Kościoła i świętych.

Poszczególne artykuły stanowią zaledwie pewien zarys, szkic naszej duchowości i są podane w dosyć skondensowany sposób, ale z drugiej strony zachęcają do dalszych poszukiwań i osobistej refleksji na temat duchowości Krwi Chrystusa.

Artykuły będą ukazywać się regularnie co tydzień, w każdą niedzielę.

Wspomóż budowę Sanktuarium

Osoby posługujące w Sanktuarium

ks. Sebastian Pięta CPPS

KsSebastian_m1
Kustosz sanktuarium, proboszcz

ks. Daniel Mokwa CPPS

ksDaniel_m2
przełożony domu rekolekcyjnego

ks. Henryk Czubat CPPS

ksHenryk_m1
spowiednik

br. Kazimierz Otmianowski CPPS

brat zakonny

br. Leonard Wąsik CPPS

brat zakonny

Iwona Łucka

budowa świątyni, kancelaria

Informacje

Updated on 2015-02-21T20:46:14+00:00, by ks. Marcin Pawlicki CPPS.